Frântură: absenţa ta are greutate

Prăbuşire (miniatură)

Prezenţa ta nu are greutate. E plutire...