Frântură: greutatea unei absenţe

Nefiizică (miniatură)

Uneori greutatea unei absenţe e egală cu ...