Frântură: in extensio

In extenso

Aş fi vrut să te asemăn cu...