Frântură: Iuda vânzător de cuie de cruce

Sfânta născătoare de apus

Înainte de orice apus, ca să-şi aprindă candelabrele...