Frântură: redevin din vechi nou

Cinci

Cinci lucruri mă fac mai bogat: să văd locuri...